Οι διαφανείς σκοπιμότητες του μεγάλου ψέματος…

του Πάνου Κοσμά*, Κόκκινο. Οκτώβρης 2011)

Το Δημόσιο δεν πληρώνει μισθούς και συντάξεις χάρη στα δάνεια της τρόικας!

Τον Απρίλιο του 2010 το ελληνικό https://i0.wp.com/www.kokkino.org/images/stories/2011/index_down.jpgΔημόσιο δεν μπορούσε πλέον να δανειστεί από τις αγορές. Αυτό στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με χρεοστάσιο. Για να μην κηρύξει λοιπόν στάση πληρωμών στα χρεολύσια και τους τόκους του δημόσιου χρέους, δηλαδή προς τους εγχώριους και ξένους τοκογλύφους, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέπραξε με την τρόικα, ώστε να υπογραφεί το Μάιο του 2010 το μνημόνιο και να δοθεί στο ελληνικό Δημόσιο το αρχικό δάνειο των 110 δισ. ευρώ.
Η κυβερνητική προπαγάνδα, που ενορχηστρώθηκε από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού των κομμάτων του μνημονίου και τα παπαγαλάκια των μίντια, των τραπεζιτών και του ΣΕΒ, υποστήριξε ότι αν δεν μπαίναμε στο μνημόνιο για να πάρουμε τα δανεικά της τρόικας δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Στη συνέχεια, σε κάθε επικαιροποίηση του μνημονίου, το εκβιαστικό δίλημμα επαναλαμβανόταν προκειμένου να πειθαναγκαστούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι κ.λπ. να υποστούν τις θυσίες των επαναλαμβανόμενων «νέων πακέτων» μέτρων. Τα ίδια με το Μεσοπρόθεσμο, τα ίδια και τώρα με την 6η δόση κ.λπ. κ.λπ.
Επειδή αυτή η κυβερνητική προπαγάνδα έχει συσκοτίσει και διαστρέψει την πραγματικότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί να έχουν πιστέψει πως αν πληρώνονται ακόμη μισθοί και συντάξεις, αυτό το οφείλουμε στα δανεικά της φιλεύσπλαχνης τρόικας, στη συνέχεια καταρρίπτουμε αυτό το επιχείρημα με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Με τη γλώσσα των αριθμών

Τι καλύπτει το δάνειο της τρόικας; Καλύπτει τα ετήσια χρεολύσια (δηλαδή το τμήμα του χρέους που λήγει τη συγκεκριμένη χρονιά και άρα πρέπει να αποπληρωθεί) και το έλλειμμα του Δημοσίου. Στο σύνολό τους; Όχι! Ένα μέρος τους εξακολουθεί να καλύπτεται από δανεισμό του Δημοσίου με έντοκα γραμμάτια τρίμηνης, εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας, με ληστρικά επιτόκια από 4,5% έως 5%! Το 2011 το ύψος των εκδόσεων εντόκων γραμματίων είχε προϋπολογιστεί σε 22,5 δισ. ευρώ, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό.
Για να έχουμε καλύτερη εικόνα, ας δούμε τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη του 2011 και 2012 με αριθμούς, όπως αποτυπώνονται στο Προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Δημόσια έσοδα, βασικές κατηγορίες δημόσιων δαπανών και έλλειμμα (εκατ. ευρώ)

Έσοδα/Δαπάνες Τ.Π.                                   2011                                     2012
Καθαρά Έσοδα Τ.Π.                                          51.582                                 54.204
Δαπάνες Τ.Π.                                                       71.170                               70.405
Μισθοί και λοιπές παροχές                           15.228                                 13.419
Συντάξεις                                                                6.500                                   6.577
Ασφάλιση και περίθαλψη                              17.478                                 15.910
Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων                       7.550                                  7.700
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες                   7.304                                   7.344
Έλλειμμα Γεν. Κυβέρνησης                           18.690                                 14.658
Τόκοι                                                                        16.300                                17.900
Χρεολύσια δημόσιου χρέους                        35.800*                                       –

Στοιχεία: Προσχέδιο προϋπολογισμού 2012
*Το ύψος των χρεολυσίων για το 2012 θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (αν ισχύσει η συμφωνία της 21ης Ιουλίου, που είναι πλόεν απίθανο) ή από το βάθος και τους όρους του «κουρέματος» (που πρέπει να θεωρφείται βέβαιο).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Έτος        Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης        Τόκοι δημόσιου χρέους
2011                              18.690*                                    16.300 (16.100**)
2012                              14.658*                                   17.900 (16.900**)
2013                              10.312                                     19.800
2014                                 5.241                                     20.700

* Προσχέδιο προϋπολογισμού 2012
** Προβλέψεις Μεσοπρόθεσμου. Είναι εμφανής η επιδείνωση, στο Προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012, για τα έτη 2011 και 2012. Είναι βέβαιο ότι το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο, που σύντομα θα φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση, θα προβλέπει σημαντικά αυξημένες δαπάνες για τόκους και το 2013-2014.

Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να καταλάβει, χωρίς να είναι οικονομολόγος, τα εξής:

1.    Δεν πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις με τα χρήματα του δανείου της τρόικας: Η δαπάνη για μισθούς, συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση – περίθαλψη θα είναι το 2011 39.196 εκατ. ευρώ (76% των καθαρών εσόδων του Τ.Π.) και θα μειωθεί το 2012 σε 35.906 εκατ. ευρώ (66% των καθαρών εσόδων του Τ.Π.). Πρόκειται για ετήσια μείωση-σοκ, που δείχνει την κατεύθυνση των εξελίξεων: στα επόμενα χρόνια, η δαπάνη για μισθούς, συντάξεις και περίθαλψη θα μειωθεί δραστικά, σε επίπεδα μεταξύ 50% και 60% των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η απάτη πως τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού δεν αρκούν για να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις και δαπάνες περίθαλψης αποσκοπεί ακριβώς στη δραστική τους μείωση!
2.   Οι τόκοι του δημόσιου χρέους είναι ο μεγάλος «βραχνάς» των δημόσιων δαπανών. Η δαπάνη για τόκους είναι το 2011 δεύτερη μεταξύ όλων των κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισμού, ύστερα από τη δαπάνη για ασφάλιση – περίθαλψη (16.300 εκατ. ευρώ, έναντι 17.478 εκατ. ευρώ), ενώ από το 2012 και για όλα τα επόμενα χρόνια περνάει με όλο και αυξανόμενη διαφορά στην πρώτη θέση. Όλες οι άλλες βασικές κατηγορίες δαπανών μειώνονται διαρκώς, αλλά η δαπάνη για τόκους αυξάνεται θεαματικά. Άρα, η λιτότητα και οι περικοπές αφορούν όλες τις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού, αλλά όχι τους τόκους προς τους τοκογλύφους! Οι τόκοι του δημόσιου χρέους θα φτάσουν το 2014 τα 20.700 εκατ. ευρώ (με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου, που σίγουρα υα αναθεωρηθούν προς τα πάνω) και θα αντιστοιχούν στο 34,8% των δημόσιων εσόδων! Την ίδια χρονιά, η συνολική δαπάνη για μισθούς, συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση θα είναι 35.717 εκατ. ευρώ ή το 60% των καθαρών εσόδων του Τ.Π. Δηλαδή, στο τέλος του Μεσοπρόθεσμου η δαπάνη για τόκους θα ξεπεράσει το 50% της συνολικής δαπάνης για μισθούς, συντάξεις και ασφάλιση – περίθαλψη!
3.    Χωρίς τη δαπάνη για τόκους (που υπολογίζεται στο έλλειμμα), το έλλειμμα το 2011 θα ήταν μόλις 2.390 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2012 θα είχαμε πλεονάσματα (3.242 εκατ. ευρώ το 2012 και θεαματικά αυξανόμενα στα επόμενα χρόνια). Το συμπέρασμα είναι ότι τα δανεικά της τρόικας καλύπτουν στο συντριπτικά μεγάλο τους ποσοστό τις δαπάνες για χρεολύσια και τόκους, ενώ από το 2012 η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως: πλέον, θα πληρώνουμε και ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό των τόκων του δημόσιου χρέους από τα δημόσια έσοδα! Με λίγα λόγια, τα δανεικά της τρόικας, που αρχικά κάλυψαν τις δαπάνες για χρεολύσια και ένα μέρος των τόκων (και καμία άλλη δαπάνη του προϋπολογισμού), δόθηκαν για να «ξαναγίνουμε ικανοί» να πληρώνουμε με τα δημόσια έσοδα, εκτός από όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών, και ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος των τόκων του δημόσιου χρέους. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν πληρώνουμε με τα δανεικά της τρόικας μισθούς και συντάξεις, αλλά από το 2012 θα πληρώνουμε από τα δημόσια έσοδα τόκους στους τοκογλύφους!
4.    Από το 2012, οι τόκοι του δημόσιου χρέους είναι υψηλότεροι από το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης! Το 2014 προβλέπεται ότι οι τόκοι του δημόσιου χρέους θα είναι 20.700 εκατ. ευρώ και το έλλειμμα 5.241 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς τους τόκους, από το 2012 θα υπήρχε όχι πρωτογενές αλλά συνολικό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα αφενός των περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος αλλά και της φοροεπιδρομής στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και αφετέρου της θεαματικής αύξησης των τοκογλυφικών βαρών (χρεολύσια και τόκοι). Στην κυριολεξία, ληστεύονται οι εργαζόμενοι για λογαριασμό των τοκογλύφων. Έτσι, στο τέλος του Μεσοπρόθεσμου, με έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ, οι τόκοι και τα χρεολύσια θα συνεχίσουν να συνθλίβουν τον κρατικό προϋπολογισμό έχοντας αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με το Μάιο του 2010 που επιβλήθηκε το μνημόνιο, η Ελλάδα θα είναι επίσημα χρεοκοπημένη (μέσω της «ελεγχόμενης χρεοκοπίας» που μπορεί και να έχει εξελιχτεί σε ανεξέλεγκτη) και το προϊόν της ιστορικών διαστάσεων ληστείας μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και δημόσιας περιουσίας θα έχει κατευθυνθεί στις τσέπες των τραπεζιτών και των τοκογλύφων.

Συνοψίζουμε:

•    Οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δαπάνες για ασφάλιση – περίθαλψη πληρώνονται από τα δημόσια έσοδα και όχι από τα δανεικά της τρόικας.
•    Τα δανεικά της τρόικας δίνονται για να πληρώνονται τα χρεολύσια και τους τόκους του δημόσιου χρέους και ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις υπόλοιπες δημόσιες δαπάνες.
•    Χάρη στις περικοπές του μνημονίου, του Μεσοπρόθεσμου κ.λπ., από το 2012 τα δανεικά της τρόικας θα καλύπτουν μόνο τα χρεολύσια και ένα μέρος της δαπάνης για τόκους. Δηλαδή από το 2012 θα πληρώνουμε με τα δημόσια έσοδα όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού συν ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος των τόκων.
•    Ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού μειώνονται, η δαπάνη για τόκους αυξάνεται διαρκώς θεαματικά και γίνεται ο μεγάλος βραχνάς των δημόσιων δαπανών – την ώρα που προσπαθούν να μας πουν ότι για όλα φταίνε οι μισθοί και οι συντάξεις…
•    Το «σπάταλο κράτος» του μνημονίου συγκεντρώνει το προϊόν της ιστορικών διαστάσεων ληστείας μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και δημόσιας περιουσίας, και το «σπαταλάει» στους τοκογλύφους και τους τραπεζίτες.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s